תקנון

 

1. יש להגיע למופע 15 דקות לפחות לפני שעת המופע. במקרה ועליכם לאסוף את הכרטיסים לפני תחילת המופע יש להגיע 30 דקות לפני תחילת המופע. לתשומת ליבכם, בשל אופי המופע לא תתאפשר כניסת מאחרים למופע. הקופות ייסגרו בשעת המופע המיועדת. למען הסר ספק, לא יינתן החזר כספי או שינוי כרטיס למאחרים. 

 

2. לא יינתן החזר כספי או זיכוי או החלפת כרטיסים בגין כרטיסים שלא נוצלו מסיבה כלשהי.
 

3. שינוי כרטיס (שינוי תאריך, מקום ישיבה, מופע) או ביטול כרטיסים וקבלת החזר כספי בגינם או זיכוי למופע אחר יתאפשרו עד 2 ימי עסקים לפני מועד המופע אליו בוצעה ההזמנה. לאחר מועד זה, לא ניתן יהיה לבטל או לשנות את הכרטיס.
 

4. החזר כספי בעת ביטול כאמור לעיל, יינתן בכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה, בניכוי 5% מערך העסקה.
 

5. במידה ובוטל המופע על-ידי בת-שבע מכל סיבה שהיא, הרוכש יהיה זכאי לקבלת החזר כספי או זיכוי למופע חלופי.
 

6. מופעי בת-שבע מיועדים לקהל בוגר ואין כניסה לילדים מתחת לגיל 12 לאולם, למעט המופעים "כמויות" ו"דקה'לה" שמיועדים לכל המשפחה. התוויות ומגבלות מיוחדות יצוינו באתר האינטרנט של הלהקה. * שימו לב: לפי הוראות מרכז סוזן דלל, הכניסה לאולם עם ילדים מתחת לגיל 3 אסורה.

 

7. מחירי כרטיסים ומדיניות הנחות:

מחיר מלא לכרטיס

כרטיס לכל מופע (למעט המפורטים מטה): 155 ₪ למקומות באולם ברמת מחיר א; 145 ₪ למקומות באולם ברמת מחיר ב; 135 ₪ למקומות ביציע ברמת מחיר ג.

"דקהל'ה": 115 ₪ למקומות באולם ברמת מחיר א; 105 ₪ למקומות באולם ברמת מחיר ב; 95 ₪ למקומות ביציע ברמת מחיר ג.

"כמויות": 85 ₪ (מקומות לא מסומנים)

סדנאות הרקדנים: 60 ₪ (מקומות לא מסומנים)

"בת-שבע מארחת": משתנה בהתאם למופע (מקומות לא מסומנים)

 

מדיניות הנחות

הנחות ברכישה באמצעות אתר האינטרנט - תקפות לרמות מחיר ב ו-ג בלבד,  כלהלן:

5 ₪ הנחה ממחיר כרטיס מלא – לכלל האוכלוסייה

25 ₪ הנחה ממחיר כרטיס מלא – לחברי מועדון בת-שבע

20 ₪ הנחה ממחיר כרטיס מלא – לתושב תל אביב

25 ₪ הנחה ממחיר כרטיס מלא – לסטודנטים, לחיילים או לגמלאים

25  ₪ הנחה ממחיר כרטיס מלא – למחזיקי כרטיס דיגיתל (בציון קוד קופון)

30 ₪ הנחה ממחיר כרטיס מלא – לסטודנטים, לחיילים או לגמלאים שהם גם חברי מועדון בת-שבע
 

10% הנחה ממחיר כרטיס מלא למחזיקי The Card של האוזן השלישית

הנחות ברכישה באמצעות הטלפון או בקופות - תקף לרמות מחיר ב ו-ג בלבד, כלהלן:

20 ₪ הנחה ממחיר כרטיס מלא – לחברי מועדון בת-שבע

15 ₪ הנחה ממחיר כרטיס מלא – לתושב תל אביב

20 ₪ הנחה ממחיר כרטיס מלא – לסטודנטים, לחיילים ולגמלאים מחזיקי כרטיס דיגיתל

25 ₪ הנחה ממחיר כרטיס מלא – לסטודנטים, לחיילים ולגמלאים שהם גם חברי מועדון בת-שבע

10% הנחה ממחיר כרטיס מלא למחזיקי The Card של האוזן השלישית

* אין כפל הנחות 

** ההנחות אינן כוללות את המופעים לכל המשפחה: "דקה'לה" ו"כמויות", סדנאות רקדנים ומופעי בת-שבע מארחת 

8. אופן התשלום

התשלום באתר מתבצע באמצעות כרטיס אשראי. בעת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.

תשלומים- את התשלום ניתן לפרוס לתשלומים ללא ריבית כדלקמן:

בסכום של עד 200 ₪ - תשלום אחד
בסכומים שבין 201-400 ₪ - שני תשלומים
בסכומים שבין 401 -600 ₪-  שלושה תשלומים
בסכומים שבין 601-800 ₪-  ארבעה תשלומים

 

9. לאחר ביצוע רכישה באתר תשלח בת-שבע הודעה על קליטה ואישור העסקה לפרטי כתובת הדוא"ל אשר השאיר הרוכש בהזמנה. הזמנה שלא אושרה במייל חוזר לא תחייב את בת-שבע ועל הרוכש לפנות טלפונית לקופות בת-שבע בטלפון 03-5171471 ש.115
 

10. קבלת כרטיסים

כרטיסי הכניסה למופעי הלהקה הינם אלקטרוניים, הדפסת הכרטיסים מראש או הצגתם על גבי מסך הטלפון, חוסכת את ההמתנה לאיסוף בקופה.
אנא זכרו להביא עמכם הדפסה / תצוגה אלקטרונית של הכרטיס. למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם קופות הלהקה 03-5171471 ש.115

 

11. במידה ונרכשו כרטיסים בהנחת סטודנט/חייל/גמלאי/מחזיקי כרטיס "דיגיתל"  יש להציג תעודה רלוונטית במעמד איסוף הכרטיסים על פי דרישת מחלקי הכרטיסים. במקרה שלא תוצג תעודה, הלקוח יידרש להשלים למחיר כרטיס מלא.
 

12. יובהר כי, ההנחות המפורטות לעיל יינתנו אך ורק במעמד רכישת הכרטיס (באינטרנט, בטלפון או בקופות). לא יינתן החזר רטרואקטיבי.

 

13. נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם למופע ו/או אופן ישיבתם מצריך טיפול מיוחד מוזמנים לבצע רכישה באמצעות הטלפון, על-מנת שנוכל להושיבם במקום מתאים.

 

14. ביצוע עסקה בכרטיס אשראי כפופה לתנאי חברת האשראי הרלוונטית.

 

בת-שבע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת, בהתאם לצורך, מבלי למסור על כך הודעה מראש.

 

 

 

 

 

 

מערכת למכירת כרטיסים