תמונת חבילה: חבילת משפחה

חבילת משפחה

מופעים לכל המשפחה
עונה: 2015/2015
כרטיסי חבילה: 2

פרטים נוספים

החבילה מקנה כרטיס משולב למופעי כל המשפחה - כמויות ודקה'לה במחיר מיוחד

בחירת הרכב החבילה

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל חבילה:

כרטיסי חבילה:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים