תמונת מנוי: חבילת משפחה

חבילת משפחה

מופעים לכל המשפחה
עונה: 2015
כרטיסי מנוי: 2

פרטים נוספים

החבילה מקנה כרטיס משולב למופעי כל המשפחה - כמויות ודקה'לה במחיר מיוחד

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים